newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

Jste zde

Technologie Pyramida

Kg cm

Technologie Pyramida

Od roku 2013 ICF snížilo váhové limity pro slalomové lodě. Nejprve jsme to považovali za špatný nápad, který přinese lehčí, avšak daleko méně odolnější lodě. Nakonec jsme k tomu projektu přistoupili jako k obrovské příležitosti vylepšit naši stávající konstrukci a dodat na trh vůbec nejlehčí loď, která by byla, i přes svoji nízkou váhu, ještě odolnější než lodě vyrobené starou technologií. Nyní, po půl roce intenzivního testování, jsme schopni vyrobit slalomovou loď K1 a C1 s hmotností 6,8 – 7,2kg a slalomovou loď C2 s hmotností 11kg. Novou konstrukci jsme nazvali PYRAMIDA.

Během vývoje nové konstrukce jsme úzce spolupracovali s firmou COMPOTECH, která je celosvětově uznávaným specialistou v oblasti vysokopevnostních kompozitových konstrukcí.

 

Nová technologie Pyramida pracuje na principu dvojité kontroly pevnosti zadní části lodě.

Boat construction, pyramid technology, technologie pyramid, galasport

První kontrolní systém


Prvním kontrolním systémem jsou sendvičové pláty, které jsou speciálně umístěny mezi jednotlivé materiálové vrstvy dna i paluby. Sendvičové pláty mají pyramidový tvar. Účelem tohoto systému je zvýšit příčnou nosnost dna i paluby tak, aby konstrukce dokázala úspěšně odolat zatížení způsobeném tlakem okolní vody či jinému bodovému zatížení. Tato technologie výrazně vylepšuje starou konstrukci, kde byla konstantní tloušťka sendvičových plátů po celé ploše dna a paluby.  Díky tomuto kontrolnímu systému jsme schopni nabídnout dlouhodobou pevnost konstrukce dna i paluby lodě.

Boat construction, pyramid technology, technologie pyramid, galasport

Druhý kontrolní systém

 

 

Již první kontrolní systém, nabízí lepší tuhost lodě než celý starý systém. Druhým kontrolním systémem je námi registrovaný originální flexibilní spoj mezi dnem a palubou lodi. Aby byly pyramidové sendvičové pláty 100% účinné při podélném i příčném zatížení lodě, bylo potřeba zajistit jejich vzájemné propojení. Vyvinuli jsme dva speciální karbonové kruhy s přesně definovanou tuhostí, které pomáhají absorbovat případné nárazy. Tyto dva karbonové stabilizátory jsou schopny přenášet přesné množství nežádoucí energie ze dna na palubu tak, aby stabilita konstrukce lodi zůstala pod maximální kontrolou a zabránilo se tak případnému poškození konstrukce. Jsou situovány v místech, kde je zaručena jejich efektivní vzájemná spolupráce. 

Boat construction, pyramid technology, technologie pyramid, galasport

Detail1 - deformace karbonového stabilizátoru           Detail2 - deformace karbonového stabilizátoru

pyramid technology, galasport, slalom boat construction pyramid technology, galasport, slalom boat construction