newsletter

Zůstaňte informováni o našich nejnovějších zprávách!

Jste zde

Jak zkompletovat pádlo (list dovnitř žerdě)?

Kg cm

Jak zkompletovat pádlo (list dovnitř žerdě)?

Pro kompletaci veškerých spojů (list k žerdi, střed double torque žerdě,...) doporučujeme epoxidovou pryskřici ! V případě, že ke kompletaci používáte kofix, neposkytujeme žádnou garanci na případné poškození žerdi či krčku listu!


Instrukce, jak zkompletovat žerď a list dohromady:

Doporučujeme použít ochranné rukavice pro práci s epoxidem.


1/ Vniřek žerdi a krček listu musí být lehce obroušen smirkovým papírem.

2/ Připravte si epoxid dle návodu výrobce.

3/ Rozetřete namíchaný epoxid na oba povrchy (vnitřek žerdi a krček listu). K rozetření použijte vhodný nástroj např. dřevěnou či plastovou špachtličku.

4/ Nasaďte list na žerď a otáčivými pohyby usaďte list do téměř správné polohy. Nenasazujte úplně na doraz (nechte si rezervu cca 3cm).

5/  Omotejte krček listu prosyceným skleněným vláknem (nejméně 3x), tak aby skleněné vlákno bezprostředně přiléhalo k žerdi.

6/ Poté nasaďte list na doraz tak aby skleněné vlákno zmizelo uvnitř žerdě a usaďte list do požadované polohy.

7/ Odstraňte přebývající lepidlo.

8/ Místo, kde se list spojuje s žerdí několikrát omotejte pružnou elektrikářskou páskou.

9/ Postavte pádlo do vodorovné polohy a nechte lepidlo alespoň 4 hodiny zasychat. Pádlo je použitelné až po 24 hodinách, jakmile dojde k úplnému vytvrdnutí lepidla.